تاريخچه برنامه‌ريزي راهبردي در دانشگاه

سابقه تدوين برنامه راهبردي به حدود 11 سال قبل بر مي گردد. در سال 83 هسته مطالعات راهبردي كه قبلاً در دانشگاه تشكيل شده بود، يك سري سؤالات اصلي راجع به اهداف و جهت­گيري هاي كلي آموزش و پژوهش را با هيئت رئيسه وقت در ميان گذاشت اما به دليل عدم دريافت بازخورد مشخص، كار در همان نقطه متوقف شد. در سال 85 بر اساس درخواست مديريت وقت دانشگاه، دو پيشنهاديه برنامه ريزي استراتژيك از طرف دانشكده صنايع و پژوهشكده علوم و تكنولوژي زيردريا ارائه شد كه باز پيشنهاديه­ها متوقف ماند و پاسخي از طرف مديريت وقت داده نشد. در سال 89 همزمان با تصدي مديريت بعدي دانشگاه دفتر نظارت و ارزيابي « كميته برنامه ريزي استراتژيك» را تشكيل داد و به دنبال آن ويرايش اول برنامه راهبردي دانشگاه در آن سال تهيه شد و مصوبه هيأت امناي دانشگاه را در بهمن ماه 91 دريافت كرد. آن برنامه سال 1397 را هدفگذاري كرده و چشم­انداز دانشگاه براي افق 97 تهيه شده بود و ويرايش دوم آن در سال 92 توسط دفتر برنامه ريزي راهبردي تهيه شد. برنامه راهبردي، دو برنامه ضميمه هم داشت؛ يكي طرح جامع پژوهش و فناوري دانشگاه كه در پاييز 90 توسط معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه تهيه شد و ديگري برنامه جامع آموزشي دانشگاه كه در سال 92 توسط دفتر برنامه ريزي راهبردي تدوين و در ارديبهشت 92 به تصويب شوراي دانشگاه رسيد.

دفتر برنامه ريزي راهبردي به عنوان يك دفتر مستقل از دفتر نظارت و ارزيابي در سال 91 زير نظر رياست دانشگاه راه اندازي شد. با تغيير مديريت دانشگاه و تغيير فضا و رويكرد كلي اداره ي دانشگاه در سال 1392 و بروز موانعي، اين استنباط تقويت شد كه برنامه قبلي به دلايلي قابل اجرا نيست. لذا دفتر برنامه ريزي راهبردي در دوره جديد فعاليت خود، ابتدا تجزيه و تحليل برنامه راهبردي قبلي را در دستور كار قرار داد و گزارش مبسوطي در اين خصوص تهيه شد. گزارش مذكور در جلسه دي ماه 93 در حضور هيئت رئيسه دانشگاه ارائه و جمع­بندي جلسه مذكور بر اين مبنا قرار گرفت كه بايد برنامه­اي جديد در دانشگاه با رويكرد تحولي تدوين شود. در بهمن 93 دفتر برنامه ريزي راهبردي پيشنهاديه­اي تحت عنوان «طرح تدوين برنامه تحول» را ارائه كرد و نهايتاً در اسفند 93 اين پيشنهاديه مورد تصويب هيات رئيسه قرار گرفت. برنامه جديد در واقع يك برنامه تحولي است كه قرار است با نگرش راهبردي تدوين شود.

افزودن دیدگاه جدید

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت نمایید آدرس ایمیل خود را وارد نمایید.
CAPTCHA
جهت جلوگیری از دسترسی برنامه های مخرب استفاده شده است.
Image CAPTCHA
عبارت داخل تصویر را وارد نمایید.

محتوای آموزشی

اخبار و اطلاعیه ها

در گردهمایی علمی"دانشگاه صنعتی اصفهان، چهلمین سال...
كليات برنامه تحول راهبردي دانشگاه صنعتي اصفهان...

تحت نظارت وف ایرانی