معرفی دفتر برنامه ریزی راهبردی دانشگاه صنعتی اصفهان

دفتر برنامه ریزی راهبردی دانشگاه صنعتی اصفهان به منظور تمرکز و افزایش کیفیت فعالیتهای مرتبط با برنامه‌های کلان دانشگاه صنعتی اصفهان در بهمن ماه 1391 به عنوان یکی از واحدهای تابعه حوزه ریاست دانشگاه، فعالیت خود را آغاز نمود. (پیش از آن، کمیته برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های دفتر نظارت و ارزیابی، این مسئولیت را بر عهده داشت).

اهم فعالیت‌های این دفتر عبارتند از:

  • تکمیل، بازنگری و تلاش برای تحقق آرمانهای برنامه راهبردی دانشگاه با همکاری حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی و اداری مالی
  • همکاری در تدوین برنامه‌های راهبردی و عملیاتی حوزه‌های مختلف دانشگاه
  • همکاری در بازنگری و به روز رسانی برنامه‌های تدوین شده
  • ارزیابی عملکرد بخش‌های مختلف در تحقق برنامه‌های تدوین شده

هم اكنون دفتر برنامه‌ريزي راهبردي به عنوان متولي طرح تدوين برنامه تحول دانشگاه علاوه بر انجام فعاليت‌هاي جاري دفتر، عهده دار ارائه خدمات ستادي و پشتيباني مرتبط با طرح تدوين برنامه تحول دانشگاه نيز مي‌باشد.

محتوای آموزشی

اخبار و اطلاعیه ها

در گردهمایی علمی"دانشگاه صنعتی اصفهان، چهلمین سال...
كليات برنامه تحول راهبردي دانشگاه صنعتي اصفهان...

تحت نظارت وف ایرانی