نظام پيشنهادها

نظام پيشنهادها؛ گسترش فرهنگ مشارکت

آدرس سامانه نظام پيشنهادها دانشگاه صنعتي اصفهان
https://pishnahad.iut.ac.ir/Login.aspx

 

افزودن دیدگاه جدید

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت نمایید آدرس ایمیل خود را وارد نمایید.
CAPTCHA
جهت جلوگیری از دسترسی برنامه های مخرب استفاده شده است.
Image CAPTCHA
عبارت داخل تصویر را وارد نمایید.

تحت نظارت وف بومی