دومين نشست هم‌انديشي اعضاء كميته‌هاي تخصصي و شوراي عالي نظام پيشنهادها

در نشست هم‌انديشي اعضاء كميته‌هاي تخصصي و شوراي عالي نظام پيشنهادها مطرح شد:

مشاركت دانشگاهيان در تصميم‌گيري‌ها از اهداف طرح تحول بود

معاون پژوهشي دانشگاه در نشست هم‌انديشي اعضاء كميته‌هاي تخصصي با شوراي عالي نظام پيشنهادها گفت: ايجاد سامانه نظام پيشنهادها براي مشاركت بيشتر دانشگاهيان در تصميم‌گيري‌ها از اهداف طرح تحول بود.

نشست هم‌انديشي اعضاء كميته‌هاي تخصصي با شوراي عالي نظام پيشنهادها روز شنبه 21 دي‌ماه در محل سالن كنفرانس رياست دانشگاه برگزار شد.

در ابتداي اين جلسه رئيس مركز برنامه‌ريزي و نظارت دانشگاه از زحمات اعضاء كميته‌هاي تخصصي نظام پيشنهادها كه در 6 ماه گذشته فعاليت‌هاي خوبي داشتند تشكر كرد.

دكتر مهدي بيجاري ضمن تصريح اين نكته كه مرز بين منافع فرد و جمع بايد درك شود افزود؛ مراقبت از فضاي جلسات كميته‌ها در راستاي توجه به اهداف و منافع جمعي و پيشگيري از جهت‌گيري‌هاي فردي ضروري است.

وي همچنين بر سرعت بررسي پيشنهادها در كميته‌هاي تخصصي تأكيد كرد.

معاون پژوهشي دانشگاه هم در اين نشست با اشاره به دو سؤال اساسي كه در زمان تدوين طرح تحول دانشگاه مطرح بود؛ مبني بر اينكه «نقش كاركنان و دانشجويان در تدوين طرح تحول چيست؟» يكي از اهداف مهم برنامه تحول دانشگاه را مشاركت دانشگاهيان در تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌‎‌سازي‌ها برشمرده و اولويت دادن به اجراي نظام پيشنهادها براي رفع اين مسأله را مهم ارزيابي كرد.

دكتر بهروز ارباب شيراني توجه به نظام ارزيابي عملكرد و نظام پاداش و ارتقاء را نيز مهم دانسته و تأكيد كرد؛ افزايش بهره‌وري از اهداف مهم اين نظام است.

در ادامه معاون دانشجويي دانشگاه نيز بر مشاركت اقشار مختلف دانشگاه در فرآيند ارائه پيشنهاد تأكيد و ابراز اميدواري كرد به‌زودي امكان مشاركت دانشجويان در قالب نظام پيشنهادها فراهم شود.

دكتر ظفراله كلانتري توجه به تفاوت‌هاي نسلي و ويژگي‌هاي نسل خلاق، رفع ابهامات موجود براي دانشجويان را حائز اهميت دانست و تصريح كرد لازم است در راهبري بخش پيشنهادهاي دانشجويي به ويژگي‌هاي اين گروه توجه كنيم.

دبير نظام پيشنهادها نيز در اين جلسه با ارائه گزارشي از اقدامات صورت گرفته در دبيرخانه نظام پيشنهادها گفت: با حمايت مسؤلان دانشگاه، سامانه نظام پيشنهادها اواخر تيرماه راه‌اندازي شد بنابر اين در زمان تشكيل كميته‌هاي تخصصي و شروع بررسي پيشنهادها در شهريور ماه تعداد قابل توجهي پيشنهاد در سامانه ثبت شده بود.

شاهين حدادي‌پور تعداد پيشنهادهاي دريافت شده از كاركنان را تا زمان جلسه، 361 پيشنهاد برشمرد و افزود: در طول 6 ماه گذشته در كميته امور رفاهي، سلامت و فضاسازي در 16 جلسه 51 پيشنهاد مورد بررسي قرار گرفته است و كميته برنامه‌ريزي سازمان و فرآيندها هم با همين تعداد جلسه 49 پيشنهاد را بررسي كرده‌اند. در كميته آموزش و پژوهش 26 پيشنهاد طي 9 جلسه بررسي شده و كميته فرهنگي، روابط عمومي و رسانه نيز در 6 جلسه 21 پيشنهاد را بررسي كرده است.

وي از مشاركت فعال اعضاء كميته‌هاي تخصصي در برگزاري منظم جلسات تشكر و ابراز اميدواري كرد در دوره‌ي دوم تشكيل كميته‌هاي تخصصي اين نظام، فرآيند اخذ نظرات كارشناسي از مراجع ذيربط در هر موضوع تسهيل شود.

در ادامه اين جلسه مشترك بين اعضاء فعلي كميته‌هاي تخصصي و افرادي كه در شش ماهه دوم به جمع كميته‌ها اضافه خواهند شد افراد ديدگاه‌ها و نظرات خود را در مورد تجربه 6 ماهه نظام پيشنهادها مطرح كردند. بخشي از مسائل مطرح شده توسط همكاران در اين جلسه به شرح زير آمده است:

 • در نظام پيشنهادها مسائل ساده‌اي كه مغفول مانده بود طرح شد و شاهد خودباوري و جسارت همكاران در طرح مسائل و مشكلات بوديم.
 • نظام پيشنهادها باعث ايجاد حس مسؤوليت و نگاه حساس و موشكافانه به محيط پيراموني شده است.
 • با اجراي نظام پيشنهادها اهداف دانشگاه، هيأت رئيسه و كاركنان در يك راستا قرار مي‌گيرند.
 • دانشگاهيان با انواع ديدگاه‌ها و نگرش‌ها موجود در سطح دانشگاه آشنا مي‌شوند.
 • محلي براي بارش فكري كاركنان فراهم و اين اطمينان ايجاد شد فرد يا افرادي به اين پيشنهادها توجه مي‌كنند.
 • ايجاد احساس تعلق و ارزش در كاركنان
 • ضرورت جامع‌نگري، فرهنگ‌سازي و سازمان‌نگري
 • نظام پيشنهادها هنوز موفق به طي كردن يك دور كامل براي يك پيشنهاد نشده است.
 • از خطرات احتمالي اين است كه بازخوردي از نتايج بررسي‌ها به پيشنهاددهندگان داده نشود.
 • هنوز باور به نظام پيشنهادها در سازمان ايجاد نشده نشده است.
 • تأكيد بر تسريع در تعيين نتيجه پيشنهادها، ارائه پاسخ به پيشنهاددهنده‌ها و ثبت صورتجلسات كميته‌ها در سامانه
 • ضرورت تقويت كارشناسي در بررسي پيشنهادها و اتخاذ تدابير لازم براي حضور كارشناسان در سامانه و سرعت بخشيدن به دريافت نظرات كارشناسي
 • نظام پيشنهادها ساز و كار مناسبي براي دريافت نظرات همه‌ي افراد سازمان از جمله بخش‌هاي خدمات و تأسيسات طراحي و اجرا نمايد.
 • با سرعت بخشيدن به پرداخت پاداش پيشنهادهاي مصوب انگيزه پيشنهاددهندگان حفظ و تقويت شود.
 • توسعه نگاه كارشناسي در طرح مسائل و مشكلات و بررسي پيشنهادها
 • توجه به نظم در تشكيل و برگزاري جلسات
 • ضرورت دسترسي بيشتر به آمار و اطلاعات براي تصويب پيشنهادها
 • ضرورت برگزاري دوره‌هاي آموزش پيشنهادنويسي و ارائه پيشنهاد

گزارش تصويري

تحت نظارت وف بومی