اركان اجرايي طرح تدوين برنامه تحول

اعضاي كميته راهبري:

رئيس كميته: دکتر سید محمود مدرس هاشمی (رئيس محترم دانشگاه)

اعضاي كميته: اعضاي محترم هيأت رئيسه دانشگاه (آقايان دكتر مصلحي، دكتر خادمي، دكتر ابطحي، دكتر كلانتري، دكتر برنجكوب و حجت الاسلام اميني)/ دكتر محمدحسن عباسي/ دكتر غلامرضا قربانی/ دكتر مجتبی ازهری/ دكتر سیدرضا حجازی/ دكتر ابراهیم شیرانی/ دكتر سیدحسن قاضی عسکر

دبير كميته: دكتر بهروز ارباب شيراني (مدير دفتر برنامه ريزي راهبردي و مجري طرح)

  • اعضاي شوراي طرح:

دكتر بهروز ارباب شيراني/ رؤساي كميته هاي مطالعاتي (دكتر بيژن برومند/ دكتر مهدي بيجاري/ دكتر مهدي صالحي/ دكتر نادر فتحيان پور/ دكتر جعفر قيصري/ دكتر سيدمهران نحوي) و مشاورين طرح (دكتر علي رجالي، دكتر عباس فرشچيها و مهندس حسن جوادي)

دبير شورا: مهندس رسول حشمتي

  • اعضاي كميته آموزش:

رئيس كميته: دكتر بيژن برومند

اعضاي كميته: دكتر امیرمظفر امینی/ دكتر محمدرضا چمنی/ دكتر محمد دخیل علیان/ دكتر علی زینل همدانی/ دكتر امیر عبدالملکی/ دكتر سيدمسعود سيدي

دبير كميته: دكتر سيدمحمدرضا حسینی نسب

  • اعضاي كميته پژوهش، فناوري و نوآوري:

رئيس كميته: دكتر جعفر قيصري

اعضاي كميته: دكتر محمود اشرفی زاده/ دکتر علی اصغر انصافی/ دكتر امیرمهدی حلبیان/ دكتر فتح اله کریم زاده/ دكتر آقافخر میرلوحی/ مهندس حمید میرمحمدصادقی

دبير كميته : مهندس حسن جوادی

  • اعضاي كميته فرهنگي، اجتماعي و دانشجويي:

رئيس كميته: دكتر سيد مهران نحوي

اعضاي كميته: دکتر محمدرضا احمدزاده/ دکتر مريم ذکري/ دکتر احمد صابونچي/ دکتر بهناز عمومي/ مهندس سیدرضا مطهري

دبير كميته : دكتر سيدمحمدرضا حسيني نسب

  • اعضاي كميته سازمان و مديريت منابع:

رئيس كميته: دكتر مهدي بيجاري

اعضاي كميته: مهندس ابوالحسن فتحیان/ دکتر غلامعلي رئیسي اردلي/ دكتر احمدرضا زماني

دبير كميته : مهندس سيدجواد صالح زاده

  • اعضاي كميته توسعه همكاري هاي منطقه اي:

رئيس كميته: دكتر نادر فتحيان پور

اعضاي كميته: دکتر محمدرضا احساني/ دکتر محمد ذره بیني/ دکتر علیرضا سفیانیان/ دکتر محمدرضا طرقي نژاد/ دکتر محمدرضا فروزان/ دکتر مهدي قیصري/ دکتر مهدي معلم

دبير كميته : مهندس صنوبر قاسمي

  • اعضاي كميته روابط بين الملل:

رئيس كميته: دكتر مهدي صالحي

اعضاي كميته: دکتر جمشید پرويزيان/ دکتر محمود تبريزچي/ دکتر علي رجالي/ دکتر شادرخ سماوي/ دکتر حسین فرزانه فرد

دبير كميته : مهندس سيد جواد صالح زاده

  • اعضاي كميته فرهنگ سازي و مستندسازي:

رئيس كميته: دكتر بهروز ارباب شيراني

اعضاي كميته: دكتر مرتضي راستي/ دكتر محمد منشئي/ مهندس مجيد شمس/ مهندس احد سوخك/ علي مجيري/ شاهين حدادي پور/ خانم شيرين عشاقي

دبير كميته : مهندس رسول حشمتي

افزودن دیدگاه جدید

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت نمایید آدرس ایمیل خود را وارد نمایید.
CAPTCHA
جهت جلوگیری از دسترسی برنامه های مخرب استفاده شده است.
Image CAPTCHA
عبارت داخل تصویر را وارد نمایید.

محتوای آموزشی

اخبار و اطلاعیه ها

در گردهمایی علمی"دانشگاه صنعتی اصفهان، چهلمین سال...
كليات برنامه تحول راهبردي دانشگاه صنعتي اصفهان...

تحت نظارت وف ایرانی