كليات طرح تدوين برنامه تحول دانشگاه، افق 1404

مجموعه گزارش ها و مستندات پشتيبان برنامه راهبردي قبلي دانشگاه، نشان دهنده زحمات و تلاش هاي ارزنده اي است كه توسط دست اندركاران قبلي تدوين برنامه صورت گرفته است. اما عليرغم تلاش هاي صورت گرفته، گزارش هاي قبلي تهيه شده از لحاظ تكنيكي، ميزان دقت به كار رفته و صحت نتايج اخذ شده داراي ابهامات جدي است و لذا لازم است تدوين برنامه جديدي در دستور كار قرار گيرد.

توجه به هماهنگي با برنامه ها و سياست هاي كلان كشور، نيل به جايگاه بين المللي و در خور شأن دانشگاه صنعتي اصفهان وحضور تعيين كننده و تأثير گذار در مناسبات علم و فناوري، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور ايجاب مي كند كه مديريت دانشگاه با برنامه ريزي صحيح و هدفمند ضمن ترسيم دورنمايي روشن و شفاف از افق هاي پيشِ رو، و با جلب مشاركت و همدلي آحاد دانشگاهيان، جهت گيري هاي منطقي و مناسبي را به منظور دستيابي به اهداف مورد نظر اتخاذ نمايد.

پيشنهاديه طرح تدوين برنامه تحول دانشگاه صنعتي اصفهان با اين نگرش تهيه شده است. با توجه به لزوم هماهنگ سازي و ايجاد هم راستايي بين سند تحول دانشگاه صنعتي اصفهان با اسناد بالادستي كشور، بخصوص سند چشم انداز بيست ساله كشور، چشم انداز دانشگاه صنعتي اصفهان تحول يافته در افق 1404 تصوير خواهد شد. از سوي ديگر شرايط و فضاي برنامه ريزي در كشور و ضرورتهاي مربوط به آماده سازي و ايجاد بسترهاي فرهنگي و فكري لازم در بين آحاد دانشگاهيان در خصوص برنامه تحول و همراهي آنها در تدوين، اجرا و پياده سازي برنامه مذكور ايجاب مي كنند كه جزئيات برنامه تحول در يك بازه زماني كوتاه تر تدوين شود. لذا اين جزئيات در قالب برنامه اول تحول دانشگاه صنعتي اصفهان و براي يك دوره زماني 5 ساله منتهي به سال 1399 تدوين خواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت نمایید آدرس ایمیل خود را وارد نمایید.
CAPTCHA
جهت جلوگیری از دسترسی برنامه های مخرب استفاده شده است.
Image CAPTCHA
عبارت داخل تصویر را وارد نمایید.

محتوای آموزشی

اخبار و اطلاعیه ها

در گردهمایی علمی"دانشگاه صنعتی اصفهان، چهلمین سال...
كليات برنامه تحول راهبردي دانشگاه صنعتي اصفهان...

تحت نظارت وف ایرانی