فرم نظرسنجي از دانش آموختگان دانشگاه صنعتي اصفهان

توضیحات: 

دانش آموخته گرامي
سلام،

سلامي چو بوي خوش آشنايي، ان شاءالله هر جا هستيد و در هر زمينه اي فعاليت مي­‌کنيد سلامت و پيروز باشيد. با توجه به اين­که هيچ فردي بهتر از دانش‌­آموخته يک دانشگاه نمي­‌تواند نقاط ضعف و قوت آن دانشگاه را به خوبي ارزيابي کند، تصميم گرفتيم از شما کمک بگيريم. ما اميدواريم با علاقه‌­اي که به محل تحصيل خود و آينده جوانان اين کشور داريد، پرسشنامه زير را با دقت تکميل ­فرمائيد و ما را در اجراي طرح تحول در دانشگاه صنعتي اصفهان براي پي ريزي آينده­ بهتر جوانان اين مرز و بوم و توسعه پايدار علمي ايران ياري نماييد.

با تشكر
بهروز ارباب شيراني
مدير دفتر برنامه ريزي راهبردي

الف) اطلاعات شخصي
سوابق تحصيلي
مقطعرشته تحصيليسال دانش آموختگيدانشگاه و كشور محل تحصيل
كارشناسي
كارشناسي ارشد
دكتري
ب) پرسش‌ها
3- به نظر شما، اهميت توجه به هر يک از سه بعد زير در آموزش دانشجويان در دانشگاه صنعتي اصفهان چقدر بايد باشد؟ تاثير دانشگاه صنعتي اصفهان در توانمندي و موفقيت شغلي شما در هر يک از اين ابعاد را چگونه ارزيابي مي‌نماييد؟
بعدلزوم توجه به بعد اشاره شده در دانشگاه صنعتي اصفهانتاثير دانشگاه صنعتي اصفهان در توانمندي و موفقيت شغلي شما در بعد اشاره شده
تخصصي (توانمندي‌هاي مرتبط با رشته تحصيلي)
سازماني (توانمندي‌هاي مديريتي و تصميم گيري)
اجتماعي (توانمندي‌هاي مرتبط با اثربخشي اجتماعي)
4- از نظر شما ميزان تاثير هر يک از عوامل زير بر افزايش کيفيت "آموزش‌هاي دانشگاهي" چقدر است؟ وضعيت اين عوامل در دانشگاه صنعتي اصفهان را در زمان تحصيل خود چگونه ارزيابي مي‌نماييد؟
عاملتاثير عامل بر کيفيت آموزشوضعيت عامل در دانشگاه صنعتي اصفهان در زمان تحصيل خود
اعضاي هيئت علمي (توانمندي، انگيزه، به روز بودن محتواي آموزشي،...)
دانشجويان ورودي (توانمندي، انگيزه، ...)
کنش محيطي-اجتماعي دانشگاه (پيوند آموزش و پژوهش، تعامل دانشگاه با صنعت و جامعه، روابط استاد-دانشجو، شادابي محيط دانشگاه)
زيرساختهاي آموزشي- فيزيكي و سخت افزاري: (كتابخانه، منابع الكترونيكي، اينترنت، آزمايشگاه‌ها، كارگاه‌ها و ...)
زيرساختهاي آموزشي- انساني و نرم افزاري: (کارکنان حوزه آموزش، قوانين، آيين نامه‌ها، روشها و ...)
امکانات رفاهي (خوابگاه‌ها، غذاخوري‌ها، فروشگاه‌ها، امکانات ورزشي و تفريحي، سرويس‌هاي رفت و آمد و ...)
آموزش‌هاي عملي دوران تحصيل (از قبيل مشاركت در پروژه، كارآموزي و ...)
در صورتي كه در مقاطع تحصيلات تكميلي در دانشگاه صنعتي اصفهان تحصيل كرده‌ايد، به سوال 5 پاسخ دهيد: 5- از نظر شما ميزان تاثير هر يک از عوامل زير بر بهبود "پژوهش‌هاي دانشگاهي" چقدر است؟ وضعيت اين عوامل در دانشگاه صنعتي اصفهان را در زمان تحصيل خود چگونه ارزيابي مي‌نماييد؟
عاملتاثير عامل بر کيفيت پژوهشوضعيت عامل در دانشگاه صنعتي اصفهان در زمان تحصيل خود
بهبود زيرساخت‌ها و شرايط لازم براي جذب دانشجويان تحصيلات تكميلي با کيفيت مطلوب
اهتمام در عقد و ارزيابي قراردادهاي پژوهشي و توسعه فناوري با سازمانها و صنايع خارج از دانشگاه
انگيزه، محيط شاداب و اعتبار شغلي براي دانشجويان تحصيلات تکميلي و ساير پژوهشگران
سياست گذاري و مهيا نمودن زيرساخت‌هاي لازم براي ايجاد و استمرار خط پژوهشي بلندمدت اعضاي هيات علمي
تسهيل ارتباطات منطقه‌اي، ملي و بين المللي به منظور جلب اعتماد و جذب حمايت سرمايه‌گذاران در تجاري‌سازي و انتقال فناوري
بازنگري و گسترش دوره‌هاي فرصت مطالعاتي کارآمد و حضور دانشمندان، فناوران ممتاز و موسسه‌هاي بين‌المللي در دانشگاه
6- دانشگاه صنعتي اصفهان در هر يک از موارد زير چه تاثيري بر شخصيت جنابعالي داشته است؟
عناوینمیزان تاثیر
اميد، انگيزه و شادابي
اعتماد به نفس و خودباوري
پرورش روحيه خلاقيت و نوآوري
بينش و مسئوليت پذيري اجتماعي
بينش اعتقادي و مذهبي
بينش سياسي
اخلاق و رفتار فردي
حس تعلق و هويت جمعي به دانشگاه
7- از نظر شما ميزان تاثير هر يک از عوامل زير بر بهبود "فضاي فرهنگي-اجتماعي" دانشگاه چقدر است؟ وضعيت اين عوامل در دانشگاه صنعتي اصفهان را در زمان تحصيل خود چگونه ارزيابي مي‌نماييد؟
عاملتاثير عامل بر بهبود فضاي فرهنگي، اجتماعيوضعيت عامل در دانشگاه صنعتي اصفهان در زمان تحصيل خود
ارتباط مناسب بين اقشار دانشگاهي (اعم از استاد، دانشجو و کارمند)
برنامه‌هاي فرهنگي موثر بر سرزندگي و شادابي
انگيزه و خود باوري
امکانات و خدمات رفاهي
همکاري و مشارکت جمعي
فضاي آزاد انديشي، اعتماد و امنيت
تقويت بنيان فکري، اعتقادي و اخلاقي
8- از نظر شما ميزان اهميت ايجاد توانمندي‌هاي زير در دانشجويان چقدر است؟ توانمندي دانش آموختگان دانشگاه صنعتي اصفهان در هر يک از اين موارد را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
توانمندیميزان اهميت ايجاد توانمندي‌‌ها در دانشجويانتاثير دانشگاه صنعتي اصفهان در افزايش اين توانمندي‌ها
ادامه تحصيل در خارج کشور
انجام فعاليت‌هاي مستقل پژوهشي
ايجاد روابط حرفه‌اي در مقياس بين‌المللي
تأثيرگذاري بين‌المللي
حفظ منافع ملي در سطح بين‌المللي
ابراز و اثبات هويت ملي و فرهنگي در عرصه‌هاي بين المللي
9- از نظر شما ميزان تاثير هر يک از عوامل زير در تسريع بين المللي شدن دانشگاه صنعتي اصفهان چقدر است؟
عاملمیزان تاثیر
ايجاد نگرش جامع و جهاني در حوزه فرهنگ
توسعه زيرساخت‌هاي لازم (آموزش، زبان، مديريت، بودجه و ...)
اصلاح نگاه سياسي-امنيتي
شناخت دانشگاهيان از روابط بين المللي

محتوای آموزشی

اخبار و اطلاعیه ها

در گردهمایی علمی"دانشگاه صنعتی اصفهان، چهلمین سال...
كليات برنامه تحول راهبردي دانشگاه صنعتي اصفهان...

ارتقاء امنیت وب با وف بومی