ارتباط با ما

مدیر دفتر

كارشناس

كارشناس

مسئول دفتر

 

دکتر بهروز ارباب شيراني

شاهين حدادي پور

رسول حشمتي

آمنه سادات فخري

عضو هيأت علمي دانشكده مهندسي صنايع و برنامه ريزي سيستمها

تلفن : 33912705

تلفن : 33912705

تلفن : 33911961-031

دفتر برنامه ريزي راهبردي: ساختمان مركزي دانشگاه، اتاق 172

محتوای آموزشی

اخبار و اطلاعیه ها

كليات برنامه تحول راهبردي دانشگاه صنعتي اصفهان...
بسم الله الرحمن الرحيم نوروزبمانيد كه ايام...

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی آسپا-وف